Text: Johanna Svenningsson

“Mig kan du säkert redan allt om”, tänker Mulle. Men vad kan du om tidningen du just nu håller i din hand? Testa dig själv genom att markera rätt svar på frågorna.