Trav är en stor sport inte bara i Sverige utan över hela världen. Men hur mycket kan du om den? Lycka till!
Av: Anna Sellberg.