Text: Josefin Strang – Foto: Getty Images

Alla tävlar av olika anledningar. Ta reda på vilken tävlingstyp du är!